Họ tên : Nguyễn Văn Tài
Chuyên ngành đào tạo: Hóa hữu cơ
Học hàm / học vị: Tiến sỹ
Nơi đào tạo: Đại học Paris-Sud, CH Pháp
Vị trí công tác: Phó trưởng khoa
Số năm kinh nghiệm: 12
Số công trình dự án: 0