Họ tên : Trần Hữu Giáp
Chuyên ngành đào tạo: Hóa công nghệ
Học hàm / học vị: KS
Nơi đào tạo: ĐH Công nghiệp Hà Nội
Vị trí công tác: TT Nghiên cứu và phát triển thuốc
Số năm kinh nghiệm: 2
Số công trình dự án: 2