Họ tên : Nguyễn Thị Tú Oanh
Chuyên ngành đào tạo: Hóa hữu cơ
Học hàm / học vị: CN
Nơi đào tạo: ĐH KHTN
Vị trí công tác: TT Nghiên cứu và phát triển thuốc
Số năm kinh nghiệm: 10
Số công trình dự án: 5