Họ tên : Đỗ Thị Hà
Chuyên ngành đào tạo: HCTN
Học hàm / học vị: Thực tập sau tiến sỹ tại Hàn Quốc
Nơi đào tạo: Đại học Chung nam Hàn Quốc
Vị trí công tác: Nhân viên
Số năm kinh nghiệm: 10
Số công trình dự án: 0