Họ tên : Phan Hiền Lương
Chuyên ngành đào tạo: KS Hóa, CN Kinh tế
Học hàm / học vị:
Nơi đào tạo: Đh Tổng hợp Huế
Vị trí công tác: TP QC
Số năm kinh nghiệm: 22
Số công trình dự án: 1