Họ tên : Đỗ Thị Thúy Vân
Chuyên ngành đào tạo:
Học hàm / học vị: CN
Nơi đào tạo: Đại học sư phạm - Đh Đà Nẵng
Vị trí công tác: GV
Số năm kinh nghiệm: 3
Số công trình dự án: 4