Họ tên : Bùi Minh Lý
Chuyên ngành đào tạo: Hóa phân tích
Học hàm / học vị: PGS.TS
Nơi đào tạo: Viện hóa học
Vị trí công tác: Viện trưởng
Số năm kinh nghiệm: 28
Số công trình dự án: 40