Họ tên : Lương Thế N.
Chuyên ngành đào tạo: CN
Học hàm / học vị:
Nơi đào tạo:
Vị trí công tác:
Số năm kinh nghiệm: 10
Số công trình dự án: 0