Họ tên : Phạm Thị Phượng
Chuyên ngành đào tạo: Dược
Học hàm / học vị: Thạc sĩ
Nơi đào tạo: Trường ĐH Dược Hà Nội
Vị trí công tác: Phó Tổng Giám đốc
Số năm kinh nghiệm: 30
Số công trình dự án: 2