Họ tên : Lê Trọng Huyền
Chuyên ngành đào tạo: Hóa lý
Học hàm / học vị: Th.S
Nơi đào tạo:
Vị trí công tác:
Số năm kinh nghiệm: 0
Số công trình dự án: 0