Họ tên : Đỗ Thị Thanh Huyền
Chuyên ngành đào tạo: Hóa HCTN
Học hàm / học vị: Th.S
Nơi đào tạo: Việt Nam
Vị trí công tác: NCV
Số năm kinh nghiệm: 3
Số công trình dự án: 5