Họ tên : Quyền Đình Thi
Chuyên ngành đào tạo: Hóa sinh và sinh học phân tử
Học hàm / học vị: PGS TS
Nơi đào tạo: University of Stuttgart Đức
Vị trí công tác: Phó Viện trưởng
Số năm kinh nghiệm: 20
Số công trình dự án: 0