Họ tên Chuyên ngành đào tạo Học hàm / học vị Vị trí công tác
Nguyễn Minh Khởi Dược liệu TSKH Viện Trưởng
Trần Văn Sung Hóa Hữu Cơ GS.TSKH Chủ tịch HĐKH
Phạm Quốc Long Hóa HCTN PGS.TS Viện trưởng
Trần Thị Thanh Thủy Hóa lý TS
Phạm Văn Thiêm GS.TS Giám đốc
Nguyễn Minh Chính Bào chế TS Chỉ huy trưởng Trung tâm
Nguyễn Văn Tuyến Hóa Hữu Cơ PGS.TS Viện Trưởng
Mai Ngọc Chúc Hữu cơ PGS.TS Viện trưởng
Nguyễn Thị Bích Thu Dược liệu Tiến sỹ Phó Viện Trưởng
Nguyễn Hữu Thọ Công nghệ thông tin Cử nhân
Quyền Đình Thi Hóa sinh và sinh học phân tử PGS TS Phó Viện trưởng
Ngô Đình Bính PGS TS Nguyên Trưởng phòng
Lê Gia Hy PGS TS Nguyên Trưởng Phòng
Trương Nam Hải PGS TS Viện Trưởng
Phan Văn Chi GS TS Trưởng Phòng, Nguyên Phó Viện Trưởng
Nguyễn Văn Hùng Hóa hữu cơ PGS.TS NCVCC TT Nghiên cứu và phát triển thuốc
Nguyễn Minh Khởi Dược liệu TSKH Viện trưởng
Vũ Thị Thuận Dược Thạc sĩ Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc
Lê Hồng Phúc Dược sĩ DSCK1 Tổng Giám đốc
Trịnh Văn Lẩu Dược liệu PGS.TS Viện Trưởng
Vũ Bình Dương Dược học Thạc sĩ Chỉ huy trưởng trung tâm
Đỗ Ngọc Lanh Sinh hóa TS Trưởng phòng
Bùi Minh Lý Hóa phân tích PGS.TS Viện trưởng
Đào Hùng Cường Hóa hữu cơ GS.TS Tổ trưởng bộ môn Hóa hữu cơ
Nguyễn Quang Trị MBA. Dược sĩ CTHĐQT Tổng GĐ
Nguyễn Văn L. Bác sỹ Thạc sĩ Trưởng phòng
Nguyễn Ngọc Hạnh Hóa hữu cơ PGS.TS Chuyên viên kỹ thuật
Mai Thành Chí Hóa học KS PP
Bùi Minh Lý Hóa Phân Tích PGS.TS Trưởng phòng
Nguyễn Thành Linh Dược bào chế DS Đại học Giám đốc
Huỳnh Trung Chánh Dược sĩ Dược sĩ Tổng giám đốc
Huỳnh Thị Lan Bào chế dược phẩm Dược sĩ đại học Tổng giám đốc
Nguyễn Tiến Hùng Công nghiệp dược Thạc sĩ Chủ tịch HĐQT
Trần Hùng Dược liệu PGS.TS Phó trưởng khoa dược, Trưởng BM Dược liệu
Nguyễn Minh Đức Dược liệu GS.TS Trưởng ban NCKH
Hà Hồi Công nghiệp dược Tiến sĩ Cố vấn kỹ thuật
Lê Anh Phương Cơ khí Kỹ sư Phó tổng giám đốc
Trần Thị Xuân Hương Dược Dược sĩ Phó giám đốc nhà máy
Phạm Thị Oanh Dược bào chế DS CKI Giám đốc
Trần Thị Thanh Vân Hóa Lý TS Trưởng phòng
Đặng Hồng Chuyên Hóa học KS PP
Bùi Mỹ Linh Dược học TS Chuyên viên kỹ thuật
Vũ Tuấn A. Công nghệ thực phẩm Tiến sỹ
Mai Đăng Đẩu DS, CKI PTGĐ
Lê Tự Hải Hóa lý - hữu cơ PGS.TS Trưởng khoa
Trần Thị Thanh Vân Hóa lý TS Trưởng phòng
Phạm Duy Nam Tổng hợp hữu cơ TS Trưởng phòng
Nguyễn Trung Hiếu Dược học Thạc sĩ Cán bộ
Thạch Thị Hiền Kinh tế Cử nhân P.Viện trưởng
Đoàn Cao Sơn Dược liệu Tiến sỹ P.Viện trưởng
Võ Đức Nhân Dược sĩ Đại học Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Mùi Kinh tế Cử nhân KT Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Bích Thu Dược liệu Tiến sỹ Phó viện trưởng
Nguyễn Thành Minh CN TT Nghiên cứu và phát triển thuốc
Trịnh Thị Điệp Dược liệu Tiến sỹ Phó Viện Trưởng
Hoàng Văn Hoan Hữu cơ TS Phó viện trưởng
Nguyễn Quyết Chiến Hóa Hữu Cơ PGS.TS Trưởng phòng
Nguyễn Văn Minh Kiểm nghiệm PGS.TS Cán bộ, giảng viên
Nguyễn Hữu Tùng PGS.TS Phó Giám đốc
Lê Trọng Huyền Hóa lý Th.S
Lê Mai Hương Sinh học PGS.TS Phó Viện trưởng
Nguyễn Mạnh Cường Hóa học PGS.TS Phó Viện trưởng
Trần Vân Anh Hóa lý TS
Nguyễn Thị Minh Tú PGS.TS Trưởng phòng phân tích
Nguyễn Thị Lộc Bào chế TS Cán bộ, giảng viên
Vũ Thị Thu Hà Hữu cơ PGS.TS Giám đốc phòng TN trọng điểm lọc Hóa dầu
Đào Đình Cường ThS TT Nghiên cứu và phát triển thuốc
Trinh Thị Điệp Dược liệu Tiến sỹ Phó trưởng khoa
Trần Túc Mã Dược Thạc sĩ Tổng Giám đốc
Đào Viết Hương Dược sĩ Đại học Phó Tổng Giám đốc
Phạm Thu Hoài Vi sinh Th.S Phó phòng
Nguyễn Duy Nhứt Hóa hữu cơ TS Phó phòng
Phạm Văn Hai Phân tích hữu cơ PGS.TS Hiệu phó
Nguyễn Thị Sơn DS, CKI PTGĐ
Nguyễn Văn Th. Dược sỹ
Lê Thị Tuyết Anh Sinh học KS Giám đốc TT
Bùi Quang Cư Hóa học TS TP
Đỗ Thị Ánh Hoa DS CKI Phó Giám đốc Quản đốc xưởng
Nguyễn Duy Nhứt Hóa Hữu Cơ TS Phó phòng
Trần Thanh Trang Dược sĩ Dược sĩ GĐ TT Nghiên cứu PT Dược liệu
Nguyễn Thị Hương Thủy Bào chế dược phẩm Dược sĩ đại học Trợ lý Tổng giám đốc
Phạm Ngọc Bùng Hóa lý PGS.TS Cố vấn kỹ thuật
Phạm Đông Phương Dược liệu TS Phó trưởng khoa Dược
Võ Văn Lẹo Dược liệu TS Phó trưởng BM Dược liệu
Gluzin (Nga) Chiết xuất GS.TS Cố vấn kỹ thuật
Võ Thị Thanh Vân Bào chế dược phẩm Dược sĩ đại học Trưởng phòng nghiên cứu phát triển
Hồ Thị Yến Phương Dược sĩ Thạc sĩ PP. Kiểm tra chất lượng
Hoàng Tiến Cường Hóa học TS TP
Nguyễn Thị Lan Chi Thạc sĩ Dược GĐ Chất lượng
Võ Kim Thành Hóa hữu cơ ThS GVC
Phạm Đức Thịnh Hóa phân tích ThS
Vương văn Trường Tổng hợp hữu cơ Th.S Phó phòng
Lê Sỹ Tuấn Dược sỹ Đại học P.PĐBCL
Đặng Trường Gi. Dược sỹ
Nguyễn Huy Văn Dược, Luật Thạc sĩ UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
Nguyễn Văn Tài Hóa hữu cơ Tiến sỹ Phó trưởng khoa
Hà Thị Hoa Hóa sinh CN TT Nghiên cứu và phát triển thuốc
Trần Bạch Dương Hữu cơ TS Phó Giám đốc Trung tâm Hóa dược
Phạm Gia Điền Hóa Hữu Cơ PGS.TS Trưởng phòng
Dương Anh Tuấn Hóa BV Thực vật PGS.TS Trưởng phòng
Nguyễn Văn Tài Hóa Hữu Cơ Tiến sỹ Phó trưởng Khoa
Nguyễn Thị Hòa Bào chế TS Cán bộ, giảng viên
Phạm Thị Len Kế toán Trưởng phòng HCTH
Nguyễn Vân Anh Hóa lý Th.S
Trần Thu Hường Hóa học CN NCV
Mai Hùng Thanh Tùng Hóa học Th.S NCV
Cao Hồng Hà Hóa lý Th.S
Trịnh Thị Hải Anh Kế toán Trưởng phòng HCTH
Nguyễn văn Bạch bào chế Th.S Cán bộ, giảng viên
Hoàng Thị Lề Dược liệu NSC trong nước Nhân viên
Phan Thanh Bình Hữu cơ Tiến sĩ Giám đốc trung tâm Hóa thực vật
Lê Anh Tuấn TS TT Nghiên cứu và phát triển thuốc
Hoàng Thị Lề Dược liệu NCS trong nước Nhân viên
Hoàng Thị Rược Dược Thạc sĩ UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
Bùi Hồng Lam Dược sỹ ĐH P.PĐBCL
Chử Đức Th. Dược sỹ
Nguyễn Trọng Dân Tổng hợp hữu cơ CN Trợ lý CN
Phạm Văn Huyên Thủy sinh TS Trưởng phòng
Phan Thảo Thơ Hóa hữu cơ ThS GVC
Phan Hiền Lương KS Hóa, CN Kinh tế TP QC
Nguyễn Thành Danh Hóa học ThS NCV
Nguyễn Đức Tuấn Hóa Thạc sĩ PP. Kiểm tra chất lượng
Trần Trung Ngôn Bào chế dược phẩm Dược sĩ đại học Quản đốc
Hoàng Xuân Ba Dược lâm sàn Tiến sĩ Cố vấn kỹ thuật
Nguyễn Viết Kình Dược liệu TS GV
Trương Thế Kỷ Hóa hữu cơ PGS.TS GV thỉnh giảng
Nguyễn Quốc Dũng Tài chính Thạc sĩ Tổng giám đốc
Nguyễn Minh Thi Công nghệ hóa học và thiết bị Thạc sĩ Phó quản đốc
Lại Hoàng Mai Hóa Kỹ sư Giám đốc chất lượng
Bùi Trọng Đạt Hóa học ThS NCV
Hoàng Thị Luyến DS ĐH PPQC
Tán Đức Hóa hữu cơ ThS GVC
Đặng Xuân Cường Công nghệ chế biến ThS
Bùi Thị Hồng Phương Tổng hợp hữu cơ CN Trợ lý CN
Đào Văn Đ. Dược sỹ Thạc sĩ
Phạm Thị Phượng Dược Thạc sĩ Phó Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Minh Hằng HCTN TS TT Nghiên cứu và phát triển thuốc
Hà Văn Vợi Hữu cơ Kĩ sư Giám đốc trung tâm Hữu cơ
Đỗ Thị Hà HCTN Thực tập sau tiến sỹ tại Hàn Quốc Nhân viên
Nguyễn Trọng Điệp Bào chế Th.S Cán bộ, giảng viên
Nguyễn Thị Phượng NVVP Trưởng phòng HCTH
Lê Huy Thiêm Hóa lý Th.S
Bùi Hữu Tài Hóa học Th.S NCV
Tô Đạo Cường Hóa học CN NCV
Nguyễn Ngọc Tuệ Hóa lý Th.S
Nguyễn Kim Diệp KS Phòng vi sinh
Đỗ Văn Bình Dược liệu Th.S Chủ nhiệm khoa DL
Nguyễn Thị Tú Oanh Hóa hữu cơ CN TT Nghiên cứu và phát triển thuốc
Lương Thế N. CN
Hoàng Đức Quang Tổng hợp hữu cơ CN Trợ lý CN
Lê Đình Hùng Hóa sinh TS Phó phòng
Đỗ Thị Thúy Vân CN GV
Phạm Thị Hải Yến DSĐH PPQC
Dương Phước Đạt Hóa học Th.S NCV
Nguyễn Quốc Cường Tài chính ThS Tổng giám đốc
Nguyễn Anh Tuấn Dược ThS Trưởng bộ môn
Vĩnh Định Dược liệu, Kiểm nghiệm PGS.TS Trưởng bộ môn
Lê Thị Thiện Cát Nghiên cứu Dược sĩ Đại học Phó tổng giám đốc
Nguyễn Thị Dung Hóa học PGS.TS TP
Mai Thị Tuyết Nhung DSĐH Phòng QC
Nguyễn Minh Hiền CN GV
Phạm Trung Sản Hóa lý TS Viện phó
Nguyễn Hữu T, CN
Trần Hữu Giáp Hóa công nghệ KS TT Nghiên cứu và phát triển thuốc
Trần Hữu Giáp Hóa công nghệ KS TT Nghiên cứu và phát triển thuốc
Ngô Thị Hải Yến Hóa sinh Tiến sĩ Ngiên cứu viên
Nguyễn Tuấn Quang Dược liệu Th.S Cán bộ, giảng viên
Nguyễn Duy Thắng KS Phòng vi sinh
Phạm Văn Tiến Hóa lý KS
Lê Minh Hà Hóa HCTN TS NCV
Nguyễn Thị Hồng Vân Hóa HCTN TS NCV
Nguyễn Trọng Nghĩa Hóa lý Th.S
Vũ Thu Hà KS Phòng vi sinh
Lương Quang Anh Dược liệu Th.S Cán bộ, giảng viên
Trương Thị Tố Chinh Hữu cơ Thạc sĩ Nghiên cứu viên
Nguyễn Minh T. CN
Trương Anh Khoa Hóa phân tích ThS
Nguyễn Thị Ái Nhi DSĐH PPQC
Hoàn Thị Kim Dung Hóa học TS PP
Phạm Thị Bích Liễu Kiểm tra chất lượng Dược sĩ đại học Trưởng phòng QA
Nguyễn Đức Tuấn Kiểm nghiệm PGS.TS Phó trưởng bộ môn
Đỗ Minh Quang Bào chế - CND PGS.TS Trưởng bộ môn GVC
Trần Văn Đạo Phân tích Dược sĩ Đại học Trưởng phòng QC
Nguyễn Hoàn Tuấn Dũng Hóa học KS NCV
Ngô Thanh Hòa KS Hóa PPQC
Võ Mai Như Hiếu Hóa phân tích ThS
Đỗ Mạnh L. Kỹ sư
Nguyễn Thị Hương Hữu cơ Thạc sĩ Nghiên cứu viên
Quách Hà Vân Hóa dược Th.S Phụ trách khoa HD
Nguyễn Thị Thu Huyền TS Trưởng phòng phân tích
Nguyễn Thị Hà Hóa lý TS
Đỗ Thị Thanh Huyền Hóa HCTN Th.S NCV
Nguyễn Ngọc Thanh Hữu cơ Thạc sĩ Nghiên cứu viên
Nguyễn Thị Thu Hương Hữu cơ Thạc sĩ Nghiên cứu viên
Nguyễn Mai Cương Hữu cơ Thạc sĩ Nghiên cứu viên
Vũ Văn Hà Hữu cơ Thạc sĩ Nghiên cứu viên
Vũ Văn Hà Hữu cơ Thạc sĩ Nghiên cứu viên
Nguyễn Thị Hoại Vân Hữu cơ Thạc sĩ Nghiên cứu viên
Văn Thị Lan Hữu cơ Thạc sĩ Nghiên cứu viên
Nguyễn Thị Hiền Anh Hữu cơ Tiến sĩ Nghiên cứu viên
Nuyeenc Thị Thu Trang Hữu cơ Thạc sĩ Nghiên cứu viên
Nguyễn Quốc Đạt Hữu cơ Cử nhân Nghiên cứu viên
Hà Thu Thủy Hữu cơ Kĩ sư Nghiên cứu viên
Lại Thị Bảo Hiền Hóa sinh Cử nhân Nghiên cứu viên
Nguyễn Ngọc Thức Hữu cơ Cử nhân Nghiên cứu viên