Phương pháp phân tích : Đo pH
Thiết bị chuyên ngành: pH-526-WTW
Hình thức quản lý, sử dụng: Phân tích dịch vụ
Khả năng đáp ứng: 100 mẫu⁄ngày
Xuất xứ: Đức
Số lượng: 1
Năm sản xuất: 2000
Hiện trạng: Đang sử dụng