Phương pháp phân tích : Vi học
Thiết bị chuyên ngành: Kính hiển vi soi nổi có đầu nối camera
Hình thức quản lý, sử dụng:
Khả năng đáp ứng:
Xuất xứ: Mỹ
Số lượng: 2
Năm sản xuất: 2007
Hiện trạng: Tốt