Phương pháp phân tích : Vi học
Thiết bị chuyên ngành: Kính hiển vi huỳnh quang phân cực
Hình thức quản lý, sử dụng:
Khả năng đáp ứng:
Xuất xứ: Nhật
Số lượng: 1
Năm sản xuất: 2007
Hiện trạng: Tốt