Phương pháp phân tích : Cân
Thiết bị chuyên ngành: Cân điện tử -0,01g Electronic balance
Hình thức quản lý, sử dụng:
Khả năng đáp ứng: Hàng ngày
Xuất xứ: Mettler Toledo⁄ Switzerland JL 602-G⁄L
Số lượng: 1
Năm sản xuất: 2008
Hiện trạng: Vận hành bình thường