Phương pháp phân tích : Giới hạn nhiễm khuẩn
Thiết bị chuyên ngành: Tủ ấm Memmert INE 500
Hình thức quản lý, sử dụng:
Khả năng đáp ứng:
Xuất xứ: Đức
Số lượng: 1
Năm sản xuất: 2006
Hiện trạng: Tốt