Phương pháp phân tích : Tro, kim loại nặng
Thiết bị chuyên ngành: Tủ hút khí độc Erlab
Hình thức quản lý, sử dụng:
Khả năng đáp ứng:
Xuất xứ: Pháp
Số lượng: 1
Năm sản xuất: 2007
Hiện trạng: Tốt