Phương pháp phân tích : Sắc ký lỏng cao áp HPLC
Thiết bị chuyên ngành: Phân tích kiểm nghiệm
Hình thức quản lý, sử dụng:
Khả năng đáp ứng:
Xuất xứ: Nhật bản
Số lượng: 1
Năm sản xuất: 2004
Hiện trạng: Đang sử dụng