Phương pháp phân tích : Cân phân tích
Thiết bị chuyên ngành: Hóa dược
Hình thức quản lý, sử dụng:
Khả năng đáp ứng: 50 mẫu⁄ngày
Xuất xứ: Mỹ
Số lượng: 05
Năm sản xuất: 2000
Hiện trạng: Bình thường