Phương pháp phân tích : Máy đo độ quay cực
Thiết bị chuyên ngành: Hóa dược
Hình thức quản lý, sử dụng:
Khả năng đáp ứng: 5 mẫu⁄ giây
Xuất xứ: Anh
Số lượng: 01
Năm sản xuất: 2006
Hiện trạng: Bình thường