Phương pháp phân tích : Hút
Thiết bị chuyên ngành: Tủ hút Perfume Hood
Hình thức quản lý, sử dụng:
Khả năng đáp ứng:
Xuất xứ: Hàn Quốc
Số lượng: 01
Năm sản xuất: 0
Hiện trạng: Tốt