Phương pháp phân tích : Thử độ hòa tan
Thiết bị chuyên ngành: Máy đo độ hòa tam viêm thuốc
Hình thức quản lý, sử dụng:
Khả năng đáp ứng:
Xuất xứ: Mỹ
Số lượng: 01
Năm sản xuất: 0
Hiện trạng: Tốt