Phương pháp phân tích : Thử độ ổn định
Thiết bị chuyên ngành: Tử vi khí hậu
Hình thức quản lý, sử dụng: Sổ đăng ký làm việc, sổ theo dõi máy
Khả năng đáp ứng: Tùy thử nghiệm
Xuất xứ: Đức
Số lượng: 01
Năm sản xuất: 2009
Hiện trạng: Hoạt động bình thường