Phương pháp phân tích Thiết bị chuyên ngành Xuất xứ Số lượng Hiện trạng
Phổ hồng ngoại FTIR-8900 Shimazu Nhật 1 Đang sử dụng
Phổ hồng ngoại FTIR-8900 Shimazu Nhật 1 Đang sử dụng
Sắc ký khí khối phổ GC-MS Phân tích kiểm nghiệm Nhật bản 1 Đang sửa chữa
Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC Phân tích Nhật 2 Tốt
Sắc ký lỏng hiệu năng cao Hệ thống HPLC Mỹ 01 Hoạt động bình thường
Cất phân tích Đức 02 Sử dụng được
HPLC Kiểm nghiệm thuốc Nhật Bản 1 Tốt
Định tính Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS Mỹ 01
Máy đo độ quay cực Hóa dược Anh 01 Bình thường
Sắc ký HPLC Hungary 01
GC⁄MS GLASS 60 1 Mỹ 01
Định tính định lượng nguyên liệu, tá dược chuẩn độ điện thế RSLC, HPLC, TLC, Hóa học, UV-Vis, IR... Switzerland 05 Tốt
Máy cộng hưởng từ hạt nhân 500MHZ Hữu Cơ Đức 1 Tốt
Hóa lý SKK Mỹ 01 Tốt
Phương pháp sắc ký lỏng cao áp Máy sắc ký lỏng cao áp Nhật 1 Tốt
Định lượng hàm lượng LCMS Nhật 01 Tốt
Độ ẩm Tủ sấy Memmert UM 400 Đức 2 Tốt
Cân phân tích Phân tích Mỹ 01 Đang hoạt động
Cân Cân phân tích 1 - 0.0000g Analytical balance Mettler Toledo⁄ Switzerland AB204S 1 Vận hành bình thường
Chuẩn độ thể tích Máy chuẩn độ thế tự động Thụy Sĩ 2 Tốt
Đo quang Hệ thống Quang phổ UV-Vis Nhật 1 Tốt
Cân Cân phân tích 4 - 0,0000g Analytical balance Sartorious⁄ Germany CP224S 1 Vận hành bình thường
Tro, kim loại nặng Lò nung Carbolite Anh 1 Tốt
Định lượng vi lượng AAS Nhật 01 Tốt
Phương pháp quang phổ Máy qung phổ UV-VIS Anh 1 Tốt
Âm kê Trung Quốc 02 Tốt
Máy khối phổ Mỹ 1 Tốt
Định tính 40 dược liệu RSLC TLC Germany 01 Tốt
HPLC AGILENT 1 Mỹ 1
Sắc ký HPEAC-HPCL-PAD-EC-CI Mỹ 01
Máy đo nhiệt độ nóng chảy Hóa dược Anh 01 Bình thường
Định lượng Máy HPLC Mỹ 01 Tốt
UV-VIS Kiểm nghiệm thuốc Nhật bản 1 800 mẫu⁄năm
Hấp thụ quang phổ UV-VIS Máy UV-VIS Jasco - V530 Nhật 01 Hoạt động bình thường
Máy quang phổ UV-VIS Phân tích Nhật 2 Tốt
Sắc ký lỏng cao áp HPLC Phân tích kiểm nghiệm Nhật bản 1 Đang sử dụng
UV-VIS cary 100 Mỹ 1 Đang sử dụng
Đo pH pH-526-WTW Đức 1 Đang sử dụng
Đo pH pH-526-WTW Đức 1 Đang sử dụng
Máy quang phổ hồng ngoại Phân tích Đức 01 Tốt
Thử độ hòa tan Máy Hanson research Mỹ 01 Hoạt động bình thường
Chuẩn độ điện thế Kiểm nghiệm thuốc Thụy sỹ 1 Tốt
Cân Cân phân tích Đức 01 Tốt
Cân phân tích Hóa dược Mỹ 05 Bình thường
Sắc ký GC Nhật 01
VARIO MICRO cube (Máy phân tích nguyên tố) 1 1
Định lượng dược liệu, nguyên liệu RSLC Germany 01 Tốt
Hệ thống máy hấp phụ Anh 1 Tốt
Sinh hóa Nhiễm khuẩn Việt Nam 01 Tốt
Định lượng tinh dầu GCMS Nhật 01 Tốt
Tro, kim loại nặng Tủ hút khí độc Erlab Pháp 1 Tốt
Cân Cân điện tử - 0,00g Electronic balance Sartorious⁄ Germany TE212 1 Vận hành bình thường
Sắc kí lỏng Hệ thống sắc ký lỏng cao áp với detector PDA và detector khối phổ MS⁄MS Mỹ 3 Tốt
Sắc kí khí Đầu dò khối phổ phân giải cao kết nối với máy sắc ký khí (HRMS-GC) Mỹ 1 Tốt
Độ ẩm Cân sấy ẩm hồng ngoại 2IR Moisture analytical balance AND⁄ Japa MX50 1 Vận hành bình thường
Tro, kim loại nặng Tủ hóa chất CHEMICAL HOOD Việt Nam 1 Tốt
Định lượng bán thành phẩm và thành phẩm sản phẩm dược liệu RSLC HPLC Germany 03 Tốt
AAS BERKYN ELMER 1 Đức 1
Hấp thụ, phát xạ AAS,HPLC-AAS Mỹ 01
Hệ sắc ký bản mỏng Hóa dược Đức 02 Bình thường
Ly tâm Máy ly tâm Đức 01 Tốt
Thử độ đồng 01 đều khối lượng Cân phân tích Mettler Thụy Sỹ 01 Hoạt động bình thường
Máy chưng cất đạm Phân tích Italia 01 Tốt
Phân tích điểm nóng chảy B510 Buchi Thụy Sỹ 1 Đang sử dụng
Cân định lượng Cân phân tích Sartorius TE214S Mỹ 4 Đang sử dụng
Máy đo bộ Bloom Phân tích Mỹ 01 Tốt
Thử độ rã Máy Erweka Trung Quốc 01 Hoạt động bình thường
Thử độ hòa tan Máy đo độ hòa tam viêm thuốc Mỹ 01 Tốt
Thiết bị xác định hàm ẩm Hóa lý Đức 01 Bình thường
Sắc kế quang điện 605 UV⁄VIS JENWAY 01
LINOMAT 5 (Sắc kí bản mỏng) 1 Mỹ 1
Định tính, định lượng sản phẩm Liposome RSLC HPLC Germany, Merck, Hitachi 03 Tốt
Đo pH Máy đo pH Meter SevenEasy S20 Thụy Sĩ 1 Tốt
Cân Cân điện tử -0,01g Electronic balance Mettler Toledo⁄ Switzerland JL 602-G⁄L 1 Vận hành bình thường
Sắc kí khí Hệ thống sắc ký khí với đầu dò FID Mỹ 1 Tốt
Vi học Kính hiển vi huỳnh quang phân cực Nhật 1 Tốt
Cân Cân điện tử, D=0,01 g, Max= 1000g Electronic balance Radwag⁄Balan WPT 1C⁄0 1 Vận hành bình thường
Định lượng Máy QP Hitachi U 2800 Nhật 1 Tốt
Amino Acid RSLC Germany 01 Tốt
UV⁄VIS LAMBDA 25 1 Mỹ 1
ELISA BIOTEK Elx808 01
Máy đo pH Hóa dược Trung Quốc 01 Bình thường
Thử độ rã Máy đo độ rắn viên thuốc Mỹ 01 Tốt
Đánh giá khả năng khuyeech tán dược từ thuốc mỡ Bộ bình thủy tinh Việt Nam 01 Hoạt động bình thường
Phổ hấp thụ nguyên tử AAS Shimadzu Nhật 1 Đang sử dụng
Phổ nhiễu xạ Rơnghen Máy phân tích hunhf quang, nhiễu xạ tia X Đức 1 Đang sử dụng
Thử độ ổn định Tử vi khí hậu Đức 01 Hoạt động bình thường
Sấy Tủ sấy khô Mỹ 01 Tốt
Điện di Power Station 01
FTIR SPECTRUM 100 (IR) 1 1
Vitanine tan trong nước HPLC Merck, Hitachi 02 Tốt
Độ trung hòa của Alumium phosphat gel Máy khuấy từ gia nhiệt - IKA Đức 1 Tốt
Giới hạn nhiễm khuẩn Tủ hốt vô trùng Telstar Tây Ban Nha 1 Tốt
Vi học Kính hiển vi soi nổi có đầu nối camera Mỹ 2 Tốt
Vitanine tan trong dầu HPLC Merck, Hitachi 02 Tốt
LAMDA V-530 1 1
Xác định độ ẩm
Phổ UV⁄Vis UV-Vis Shimadzu Nhật 1 Đang sử dụng
Sắc ký khí GC⁄FID Shimadzu Nhật 1 Đang sử dụng
Hút Tủ hút Perfume Hood Hàn Quốc 01 Tốt
Nhóm thuốc cảm sốt HPLC, UV-ViS... Merck, Hitachi, Shimadzu 04 Tốt
Giới hạn nhiễm khuẩn Tủ ấm Memmert INE 500 Đức 1 Tốt
Giới hạn nhiễm khuẩn Autoclave Hirayama Nhật 1 Tốt
Nhóm thuốc Viên các loại khác (60 loại thuốc) HPLC. UV-ViS, Chuẩn độ điện thế, hóa học Merck, Hitachi, Shimadzu 04 Tốt
Máy cô quay chân không Nhật Bản 01 Tốt
Sắc ký khí khối phổ Nhật 1 Đang sử dụng
Sắc ký khí khối phổ Mỹ 1 Đang sử dụng
Sắc ký lỏng cao áp Mỹ 1 Đã lạc hậu
Sắc ký liên kết Hệ thống GC⁄GC online.HP Mỹ 1 Đang sử dụng