Tên doanh nghiệp Số chứng nhận Ngày cấp Hết hạn
Khoa Hóa học - Trường đại học Khoa học tự nhiên
Doanh nghiệp Tư nhân Trà Hoàn Ngọc