Tên công ty : Trường Đại học Đà Nẵng
Người đại diện: Trần Văn Nam
Giấy phép kinh doanh: none
Giấy chứng nhận: none
Ngày cấp: none
Ngày hết hạn: none
Hộp thư: none
Điện thoại: none
Fax: none
Website: http://www.udn.vn/
Địa chỉ: ỉ: 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Logo:

none