Tên công ty : Trường Đại học Dược Hà Nội
Người đại diện: Hiệu trưởng - Nguyễn Đăng Hòa
Giấy phép kinh doanh: none
Giấy chứng nhận: none
Ngày cấp: none
Ngày hết hạn: none
Hộp thư: none
Điện thoại: 048241108
Fax: none
Website: http://www.hup.edu.vn
Địa chỉ: Địa chỉ: 13-15 Lê Thánh Tông –Q. Hoàn kiếm, Hà Nội
Logo:

none