Tên công ty : Viện Công nghiệp thực phẩm
Người đại diện: PGS TS Lê Đức Mạnh
Giấy phép kinh doanh: 500/CNTP/TCQL
Giấy chứng nhận: GCN-789⁄BCT
Ngày cấp: 2012-01-04
Ngày hết hạn: 2012-01-31
Hộp thư: admin@firi.ac.vn
Điện thoại: 0438584481
Fax: 0438584486
Website: http://www.firi.ac.vn
Địa chỉ: 301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Logo:

 

Chức năng

Nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ chế biến nông sản, thực phẩm, đặc biệt là công nghệ sinh học trong công nghiệp thực phẩm (bao gồm cả đồ ăn và đồ uống).

Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch phát triển định mức kinh tế - kỹ thuật, quy phạm, tiêu chuẩn ngành công nghiệp chế biến thực phẩm.

2 . Nghiên cứu, phát triển ứng dụng và chuyển giao công nghệ chế biến thực phẩm phục vụ sản xuất công nghiệp, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

3. Bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh và chuyển môn cho đội ngũ cán bộ khoa học – công nghệ của Viện, tổ chức đào tạo sau đại học, trên đại học, đào tạo công nhân kỹ thuật phục vụ sản xuất – kinh doanh chuyên ngành và xuất khẩu lao động

4. Giám định, kiểm định, kiểm tra chất lượng nguyên liệu, bán sản phẩm, sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, dây chuyền công nghệ, thiết bị, máy móc phụ tùng thuộc ngành công nghiệp chế biến thực phẩm.

5. Tổ chức các hoạt động thông tin khoa học, công nghệ và kinh tế ngành công nghiệp chế biến thực phẩm.

6. Hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đầu tư trực tiếp, liên doanh, liên kết, dịch vụ khoa học, công nghệ về lĩnh vực chế biến thực phẩm với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước.

7. Tư vấn đầu tư, thiết kế chế tạo, lắp đặt bảo trì, bảo dưỡng, vận hành dây chuyền công nghệ sinh học, giống sinh vật và các dịch vụ phân tích.

8. Sản xuất kinh doanh các chế phẩm sinh học hóa chất, thiết bị thuộc ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, gồm;
- Các sản phẩm đồ ăn, đồ uống, phụ gia thực phẩm, thực phẩm chức năng, dầu thực vật và hương liệu tự nhiên.
- Các chế phẩm sinh học, các kít thử ứng dụng trong chế biến thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, hóa chất phục vụ nhu cầu sử dụng của các tổ chức và người tiêu dùng.
- Kinh doanh các thiết bị chế biến thực phẩm, thiết bị công nghệ sinh học, thiết bị bảo vệ môi trường, cho thuê văn phòng và bất động sản.

9. Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu trực tiếp nhiên liệu, sản phẩm, hóa chất, thiết bị và dây chuyền công nghệ trong lĩnh vực chế biến thực phẩm.

10. Đầu tư tài chính vào các đơn vị, công ty thành viên và các loại hình doanh nghiệp khác.

11. Các lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ và ngành nghề khác phù hợp với điều kiện năng lực Viện, nhu cầu thị trường và được pháp luật cho phép.