Tên công ty : Khoa Hóa học - Trường đại học Khoa học tự nhiên
Người đại diện: PGS.TSKH Lưu Văn Bôi
Giấy phép kinh doanh: none
Giấy chứng nhận: none
Ngày cấp: none
Ngày hết hạn: none
Hộp thư: none
Điện thoại: 38253503
Fax: 38241140
Website: http://www.chemvnu.edu.vn/index.php
Địa chỉ: 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội
Logo:

none