Tên công ty : Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco
Người đại diện: Huỳnh Trung Chánh
Giấy phép kinh doanh: none
Giấy chứng nhận: none
Ngày cấp: none
Ngày hết hạn: none
Hộp thư: none
Điện thoại: 0637 852278
Fax: 0673 851270
Website: http://www.domesco.com/vn/
Địa chỉ: 66, Quốc lộ 30, P.Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Logo:

none