Tên công ty : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp.HCM
Người đại diện: GS.TS Trần Linh Phước
Giấy phép kinh doanh: none
Giấy chứng nhận: none
Ngày cấp: none
Ngày hết hạn: none
Hộp thư: none
Điện thoại: 0838353193
Fax: 0838350096
Website: http://www.hcmus.edu.vn/
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, tp.HCM
Logo:

none