Tên công ty : Công ty TNHHMTV Dược TW3
Người đại diện: DS Nguyễn Thành Linh
Giấy phép kinh doanh: none
Giấy chứng nhận: none
Ngày cấp: none
Ngày hết hạn: none
Hộp thư: none
Điện thoại: 0511.3817552
Fax: 0511.3817323
Website: http://duoctw3.com
Địa chỉ: 115 Ngô Gia Tự, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Logo:

none