Tên công ty : Viện công nghệ hóa học
Người đại diện: PGS.TS Nguyễn Cửu Khoa
Giấy phép kinh doanh: none
Giấy chứng nhận: none
Ngày cấp: none
Ngày hết hạn: none
Hộp thư: none
Điện thoại: 08.3822.2263
Fax: none
Website: http://www.vast.ac.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=383%3Avcnhh&catid=42%3Acac-vin-nghien-cu&Itemid=103&lang=vi
Địa chỉ: Số 1 Mạc Đĩnh Chi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
Logo:

none