Tên công ty : Viện Nghiên Cứu và Ứng Dụng Công Nghệ Nha Trang
Người đại diện: Bùi Minh Lý
Giấy phép kinh doanh: none
Giấy chứng nhận: none
Ngày cấp: none
Ngày hết hạn: none
Hộp thư: none
Điện thoại: 058 352181
Fax: 058 3521847
Website: http://nitra.ac.vn
Địa chỉ: Số 02 Hùng Vương, Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hoà
Logo:

none