Tên công ty : Công ty cổ phần Dược Danapha
Người đại diện: Ths.DS Nguyễn Quang Trị
Giấy phép kinh doanh: none
Giấy chứng nhận: none
Ngày cấp: none
Ngày hết hạn: none
Hộp thư: none
Điện thoại: 05113760126
Fax: 05113760127
Website: http://www.danapha.com/
Địa chỉ: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng - Việt Nam
Logo:

none