Tên công ty : Khoa hóa, trường đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
Người đại diện: GS.TS Đào Hùng Cường
Giấy phép kinh doanh: none
Giấy chứng nhận: none
Ngày cấp: none
Ngày hết hạn: none
Hộp thư: none
Điện thoại: 0903594545
Fax: none
Website: http://www.ued.edu.vn/khoahoa/
Địa chỉ: 459 Tôn Đức Thắng, thành phố Đà Nẵng
Logo:

none