Tên công ty : Trung tâm nghiên cứu sản xuất dược liệu miền Trung
Người đại diện: KS Lê Thị Tuyết Anh
Giấy phép kinh doanh: none
Giấy chứng nhận: none
Ngày cấp: none
Ngày hết hạn: none
Hộp thư: none
Điện thoại: 057.3536009
Fax: 057.3536236
Website: none
Địa chỉ: KCN Hòa hiệp am, huyện Đông Hòa, Phú Yên
Logo:

none