Tên công ty : Viện nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ Nha Trang
Người đại diện: PGS.TS Bùi Minh Lý
Giấy phép kinh doanh: none
Giấy chứng nhận: none
Ngày cấp: none
Ngày hết hạn: none
Hộp thư: office@nitra.ac.vn
Điện thoại: none
Fax: none
Website: http://www.vast.ac.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=452%3Avin-nghien-cu-va-ng-dng-cong-ngh-nha-tran&catid=42%3Acac-vin-nghien-cu&Itemid
Địa chỉ: Số 02 Hùng Vương, Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hoà
Logo:

none