Tên công ty : Trung tâm nhiệt đới Việt Nga
Người đại diện: TS. Phạm Duy Nam
Giấy phép kinh doanh: none
Giấy chứng nhận: none
Ngày cấp: none
Ngày hết hạn: none
Hộp thư: none
Điện thoại: 043.7912.403
Fax: 043.7562.390
Website: none
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Huyên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Logo:

none