Tên công ty : Phòng dược học và các hợp chất tự nhiên - Trung tâm nghiên cứu ứng dụng sinh học y dược học
Người đại diện: Ths. Nguyễn Văn Long
Giấy phép kinh doanh: none
Giấy chứng nhận: none
Ngày cấp: none
Ngày hết hạn: none
Hộp thư: none
Điện thoại: 069.566.715
Fax: 069.5667.15
Website: none
Địa chỉ: 106 Phùng Hưng - Hà Đông - Hà Nội
Logo:

none