Tên công ty : Trung tâm nghiên cứu ứng dựng sản xuất thuốc - Học viện Quân y
Người đại diện: Vũ Bình Dương
Giấy phép kinh doanh: none
Giấy chứng nhận: none
Ngày cấp: none
Ngày hết hạn: none
Hộp thư: none
Điện thoại: 069.566.261
Fax: 04.3688.4077
Website: http://hocvienquany.vn/thuochvqy/Default.aspx?MaTin=76
Địa chỉ: 104 Phùng Hưng - Hà Đông - Hà Nội
Logo:

none