Tên công ty : Viện Kỹ thuật hóa học - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Người đại diện: TS. Nguyễn Văn Xá
Giấy phép kinh doanh: none
Giấy chứng nhận: none
Ngày cấp: none
Ngày hết hạn: none
Hộp thư: none
Điện thoại: 0438680070
Fax: none
Website: http://chemeng.hut.edu.vn/
Địa chỉ: P214-C4, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Logo:

none