Tên công ty : Viện kỹ thuật Hóa sinh và Tài liệu Nghiệp vụ - Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an
Người đại diện: Nguyễn Văn Chất
Giấy phép kinh doanh: none
Giấy chứng nhận: none
Ngày cấp: none
Ngày hết hạn: none
Hộp thư: none
Điện thoại: 06947652
Fax: 0437569161
Website: none
Địa chỉ: 80 Trần Quốc Hoàn
Logo:

none