Tên công ty : Công ty cổ phần Dược trung ương Mediplantex
Người đại diện: Phùng Minh Dũng
Giấy phép kinh doanh: none
Giấy chứng nhận: none
Ngày cấp: none
Ngày hết hạn: none
Hộp thư: none
Điện thoại: 0438643368
Fax: none
Website: none
Địa chỉ: 356-358 Đường Giải Phóng, Hà nội.
Logo:

none