Tên doanh nghiệp Số chứng nhận Ngày cấp Hết hạn
Viện nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ Nha Trang
Viện Nghiên Cứu và Ứng Dụng Công Nghệ Nha Trang
Viện kỹ thuật Hóa sinh và Tài liệu Nghiệp vụ - Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an
Viện Kỹ thuật hóa học - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Viện Kiểm Nghiệm Thuốc Trung Ương 845-BYT/NĐ
Viện hóa sinh biển
Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam
Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
Viện Hóa Học 230/CP
Viện Dược liệu - Bộ Y tế
Viện Dược Liệu - Bộ Y Tế 324/BYT-QĐ
Viện Công nghiệp thực phẩm GCN-789⁄BCT 2012-01-04 2012-01-31
Viện Công nghệ sinh học 18/GCN 2012-01-01 2014-06-01
Viện công nghệ hóa học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp.HCM
Trường Đại học Dược Hà Nội
Trường Đại học Đà Nẵng
Trung tâm nhiệt đới Việt Nga
Trung tâm nghiên cứu ứng dựng sản xuất thuốc - Học viện Quân y
Trung tâm nghiên cứu sản xuất dược liệu miền Trung
Trung tâm Giáo dục & Phát triển Sắc ký - ĐH Bách Khoa HN
Trung tâm Đào tạo - Nghiên cứu Dược - Học viện Quân y
Phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ lọc, hóa dầu
Phòng dược học và các hợp chất tự nhiên - Trung tâm nghiên cứu ứng dụng sinh học y dược học
Khoa hóa, trường đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
Khoa Hóa học - Trường đại học Khoa học tự nhiên
Khoa Dược, ĐH Y Dược TP.HCM
Doanh nghiệp Tư nhân Trà Hoàn Ngọc
Công ty TNHHMTV Dược TW3
Công ty TNHH MTV Dược liệu DHG
Công ty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco
Công ty cổ phần TRAPHACO
Công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam 0100 108 945 2005-05-03
Công ty cổ phần Dược trung ương Mediplantex
Công ty cổ phần dược phẩm Sao Kim
Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà
Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh
Công ty cổ phần Dược Danapha
Công ty cổ phần BV Pharma