Tên sản phẩm : Công nghệ sản xuất tá dược từ nguồn nguyên liệu xenluloza và các loại tinh bột sẵn có trong nước
Tình trạng công nghệ:
Sản lượng:
Phạm vi quy mô: Trong nước
Khả năng cải tiến nâng cấp:
Tệp đính kèm:

Trong gần 3 năm thực hiện đề tài, các nhóm nghiên cứu đã hoàn thiện, làm chủ các công nghệ sản xuất một số loại tá dược từ tinh bột và xenlulo trong nước. Trước hết, việc lựa chọn, phân tích và đánh giá chỉ tiêu chất lượng nguyên liệu đầu vào; việc phân tích, lựa chọn phương pháp nghiên cứu, công nghệ sản xuất các loại tá dược đã được thực hiện. Sau các nghiên cứu nhằm xác lập các điều kiện phản ứng ở quy mô phòng thí nghiệm, nhóm đề tài tiếp tục các thí nghiệm hoàn thiện công nghệ sản xuất các loại tá dược ở quy mô pilot và đã xây dựng được các quy trình công nghệ sản xuất các loại tá dược: Amidon TS qui mô 200kg/mẻ, tinh bột natri glycolat qui mô 20 kg/mẻ, tinh bột hồ hoá trước qui mô 20 kg/mẻ, tinh bột hồ hoá trước một phần qui mô 20 kg/mẻ, xenlulo vi tinh thể qui mô 20kg/mẻ, Dextrin qui mô 100 tấn/năm.

Trên cơ sở những quy trình công nghệ đã được hoàn thiện, nhóm đề tài tiến hành sản xuất các loại tá dược, đủ về khối lượng và đảm bảo về chất lượng để có thể sử dụng trong dược phẩm. Cụ thể là: 5.000kg sản phẩm Amidon TS đạt tiêu chuẩn theo dược điển Mỹ USP 31, dược điển Việt Nam III; 200 kg sản phẩm tinh bột natri glycolat đạt tiêu chuẩn theo dược điển Anh BP 2007; 50 kg sản phẩm tinh bột hồ hoá trước, 50 kg sản phẩm tinh bột hồ hoá trước một phần, 5.000 kg sản phẩm Dextrin đạt tiêu chuẩn dược dụng; 200 kg sản phẩm xenlulo vi tinh thể đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam III.

Với những tá dược sản xuất được, nhóm đề tài đã tiến hành nghiên cứu ứng dụng trong sản xuất thuốc tạo viên nén và đánh giá các chỉ tiêu độ bền va đập, mài mòn. Kết quả cho thấy tá dược do đề tài sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn để bào chế thuốc.

Trong quá trình thực hiện đề tài, một số nội dung khác của đề tài cũng đã được hoàn thành. Về đào tạo, đề tài đã và đang hướng dẫn 01 nghiên cứu sinh và 03 thạc sĩ(phụ lục 3). Đề tài cũng đã công bố 05 bài báo khoa học trên Tạp chí Hoá học, 01 bài báo tại Hội nghị quốc tế ( phụ lục 5)  và đang làm thủ tục đăng ký Giải pháp hữu ích về công nghệ chế tạo Dextrin.

Ngoài các kết quả cụ thể nêu trên, trong quá trình thực hiện đề tài, các cán bộ khoa học tham gia đã tích luỹ và nâng cao đáng kể trình độ chuyên môn trong lĩnh vực biến tính tinh bột cũng như xenlulo.