Tên sản phẩm : Quy trình chiết xuất Saponin từ Ngưu tất
Tình trạng công nghệ: Tiên tiến
Sản lượng: 10.000 kg
Phạm vi quy mô: Công nghiệp
Khả năng cải tiến nâng cấp:
Tệp đính kèm: