Tên sản phẩm : Công nghệ oxy hóa glucose thành gluconic acid và chế tạo các muối kali-, natri- và calci gluconat
Tình trạng công nghệ: Tiên tiến
Sản lượng:
Phạm vi quy mô: Quốc gia
Khả năng cải tiến nâng cấp:
Tệp đính kèm:

Hiệu quả về khoa học và kỹ thuật:

       Góp phần phát triển công nghệ nano vào thực tiễn sản xuất công nghiệp. Đóng góp những hiểu biết mới về cấu trúc và đặc tính hóa lý của các hệ phân tán kích thước phân tử trên nền pha rắn hấp phụ.

       Việc triển khai nghiên cứu thực hiện các nhiệm vụ của đề tài sẽ tăng cường trình độ chuyên môn của các cán bộ trực tiếp tham gia nghiên cứu, cũng là đóng góp một phần vào việc đào tạo các cán bộ khoa học có trình độ chuyên môn vững vàng trong lĩnh vực tổng hợp hữu cơ và xúc tác trong ngành Hóa Dược và Hóa chất nói chung.

 

Hiệu quả kinh tế và xã hội.

         Quy trình công nghệ tiên tiến, phù hợp với điều kiện thực tiễn ở Việt Nam, có khả năng tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, đủ tiêu chuẩn thay thế hàng nhập khẩu. Có tính cạnh tranh cao về giá thành sản phẩm, giá thành dự kiến khoảng 1.200.000 VND/01 kg muối gluconat tinh khiết dược dụng và khoảng 48.000đồng/kg sản phẩm công nghiệp.

       Xây dựng được quy trình công nghệ trong nước để sản xuất axít gluconic và các dẫn xuất dạng muối của nó. Quy trình an toàn, thân thiện với môi trường. Giảm giá thành sản phẩm do sản xuất tại chỗ, sử dụng nguyên liệu glucozơ Việt Nam. Chủ động được nguồn sản phẩm cho dược phẩm và thực phẩm chức năng, không phụ thuộc vào nước ngoài.

            Kết quả nghiên cứu đóng góp vào sự phát triển của Công nghiệp Hóa Dược Việt Nam, tạo nguồn nguyên liệu trong nước phục vụ cho công nghiệp thực phẩm và bào chế Dược phẩm, góp phần giảm bớt nhập khẩu thuốc và nguyên liệu. Đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và an ninh thuốc của đất nước.